Detaljer

Detaljer och legotillverkning av specialprodukter. Genom vår flexibilitet och våra korta omställningstider ligger möjligheterna öppna för tillverkning av produkter, styckvis eller i serier. Personalens yrkesskicklighet i kombination med avancerad utrustning garanterar hög kvalitet.

Ramar, pulpetrar, lådor

Ramar, pulpetrar, specialvinklade. Från standard till special. Lådor, schaktlådor, hyllor, batterihållare. Allt anpassas efter Era behov.

Vinklar, fästen, lister

Vinklar, fästen, bakstycken, lister, profiler, karmomfattningar, trösklar, täckplåtar. Varje montage skapar olika förutsättningar.