Referenser

Alla detaljer är tillverkade för ett syfte. Vi har lagt upp ett antal för att kunna inspirera. Det är fortfarande Ni som sätter mått och utseende. Vi har material, maskiner och kunskapen att förverkliga.

1. Fäste
2. Konverterings platta
3. Fäste
4. Batterilåda
5. Kabel fäste
6. Fäste
7. Fäst vinkel
8. Fäste