Vi tror på en god arbetsmiljö

Vi tro på en god arbetsmiljö. Företagets mål är att producera kvalitet. Detta är först möjligt om rätt förutsättningar finns för våra medarbetare. Vi har anpassat våra lokaler för att kunna ge den bästa möjligheten till att kunna producera kvalitet.

Alla är delaktiga och medverkande i produktionen. Med arbetsrotation har vi en styrka att sätta resurser på rätt plats, samt dela på de fysiskt tuffa jobben.

Med medvenheten om att vi bara är människor hjälps vi åt att dela arbetsuppgifterna. Med ett aktivt säkerhetsarbete påverkar vi vår arbetsmiljö possitivt. På detta sättet skapar vi en trygg och säker arbetsplats.