Effektiv produktion hela vägen

Vi har modern teknik, maskiner och utrustning som ger många fördelar i tillverkningen, men utan bra personal fungerar inget. Våra anställda är skickliga yrkesmän med gedigna kunskaper och erfarenhet.

Personalen finner lösningar

Personalen står för en viktig del av problemlösningen i tillverkningen. Vi uppmuntrar våra medarbetare att påverka sin arbetssituation. Alla är insatta i kundens önskemål och krav.

Arbetsrotation skapar effektivitet och variation

Arbetsrotationen gör det enkelt att snabbt ställa om kompetens till nya uppgifter. Vi kan därför enkelt lägga extra resurser i den del av tillverkningen som behöver prioriteras för tillfället. Det ger personalen en varierande arbetsmiljö samtidigt som arbetet blir effektivare.