Förstärkning på kontoret

Vi välkomnar Andreas Sörensen in på kontoret. Andreas kommer att jobba parallellt med Adrian Engblom som många av Er redan pratat med.

Vi märker en ökad efterfrågan på korrektur sidan. Många av våra kunder tar hjälp av oss för att skapa ritningar, korrektur, etc. Detta ser vi som mycket positivt. Vi gör det som vi är duktiga på, och ni kan ägna tiden åt annat.

Vi ser också nyttan i att finnas tillgängliga för Er, samt att hantera beställningar och ordererkännande snabbt och enkelt.