Pålitliga leveranser

Vi har skapat en unik produktionslinje där varje produkt lyfts fram i rätt tid på rätt plats. På detta sätt tar vi kontroll över produktionen och skapar oss en leveransprecision som vi är mycket stolta över.

Vår leveransprecision under de              12 senaste månaderna

2018 September 81,00%
2018 Augusti 99,54%
2018 Juli 100,00%
2018 Juni 100,00%
2018 Maj 100,00%
2018 April 100,00%
2018 Mars 100,00%
2018 Februari 100,00%
2018 Januari 100,00%
2017 December 100,00%
2017 November 100,00%
2017 Oktober 100,00%
Medelvärde leveransprecision: 98,38%